Modernizacja oświetlenia ulicznego 2018
Budowa świetlicy
w Miłachowie 2018
Termomodernizacja OSP
w Trzebieszewie 2018
Remont
wraku żaglowca 2018
Przebudowa ulic:
M. Kopernika, J. Kilińskiego, Mieszka I  2018
Budowa wodociągu Niemica
– Benice – Śniatowo
2018
Budowa wodociągu Borzysław – Stawno
2018
Termomodernizacja budynku KTBS przy ul. Kopernika
2018 r.
Rewitalizacja
Parku Jana Pawła II
2018
Przebudowa
ul. Garncarskiej
2018
Budowa
stacji hydroforowej
2018
Remont
sieci i nawierzchni
ul. Nowoogrodowej 2018
Budowa instalacji fotowoltaicznej
w Mokrawicy 2019
Budowa świetlicy wiejskiej
w Rekowie
2019
Modernizacja stacji uzdatniania wody przy
ul. Wolińskiej 2019 – 2021
Wykonanie uzbrojenia
ul. Lutosławskiego
2019
Wykonanie II etapu sieci wodociągowej Stawno-Kolonia 2019
Modernizacja stadionu oraz hali widowiskowo-sportowej 2019-2020
Budowa budynku
PGK Sp. z o.o.
w Mokrawicy 2019-2022
Modernizacja placu zabaw przy ul. T. Kościuszki  i przy ul. M. Konopnickiej 2020
Przebudowa ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej 2020 – 2021
Dostosowanie budynku
w Rozwarowie do potrzeb OSP Rozwarowo 2020
Montaż wodomierzy radiowych do odczytu zdalnego 2020 – 2021
Rekonstrukcja Dworku
von Kleista i utworzenie wystawy 2020 – 2021
Budowa budynku PGK
przy ul. Szczecińskiej
2020 – 2021
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Rozwarowo
Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Miejskiego 2020-2023
Przebudowa ulic: Gryfitów,  Piastowej, Plac Katedralny, Basztowej i Strzeleckiej 2021
Zakup przyczepy specjalistycznej dla OSP Jarszewo 2020
Przebudowa ciągu pieszego Szczecińska – Wolińska
2021
Remont świetlicy wiejskiej
w m. Buniewice
2021-2023
Remont murów obronnych
w Kamieniu Pomorskim
2021 – 2024
Budowa sieci wodociągowej
do miejscowości
Grębowo 2021
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1  
2022 – 2023
Przebudowa ul. Pocztowej, Kościuszki, Wysockiego, Plac Wolności, Jagiełły
Rewitalizacja skweru
– Plac Niepodległości
2022
Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie
2022 – 2023
Przebudowa ulic Żeromskiego, Okrzei
Mickiewicza, Obr. Warszawy
Budowa świetlic wiejskich
w m. Rarwino i Śniatowo 2022 – 2023
Budowa portu rybackiego
w Kamieniu Pomorskim
2021 – 2023
Przebudowa chodnika
przy ul. Norwida
2023
Budowa budynku wielorodzinnego przy
ul. Wolińskiej 2023-2025
Przebudowa ul. Rejtana
i Solskiego
2024
Przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Miłachowo
i Benice 2024

Strona utworzona i prowadzona przez KWW Nasza Gmina Nasz Powiat. Wszelkie materiały pochodzą od KWW Nasza Gmina Nasz Powiat. Domena sfinansowana ze środków KWW Nasza Gmina Nasz Powiat.

Polityka prywatności