Termomodernizacja budynku KTBS przy. ul. Kopernika

W 2018 roku KTBS przeprowadził inwestycję w budynku przy ul. Kopernika 26 należącym do spółki. Wykonano termomodernizację oraz remontów wewnątrz budynku za kwotę 543 890,35 zł. Inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów energii oraz poprawy warunków korzystania z obiektu. Wpłynęła również na estetykę budynku.