Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Benice obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi o długości 425 m, a w miejscowości Miłachowo o długości  262 m. Remont polegać będzie na rozbiórce istniejących nawierzchni z trylinki i wykonaniu obustronnego poszerzenia jezdni do szerokości od 4 do 5 m. Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zostanie wyposażona w pobocza utwardzone i gruntowe. Projekt uwzględnia również wykonanie zjazdów zwykłych do działek przyległych do granicy pasa drogowego. W ramach przebudowy zostanie wykonana kosmetyczna korekta łuków poziomych na skrzyżowaniu dróg gminnych i dróg powiatowych. Nowe ulice zostaną dodatkowo wyposażona w oświetlenie uliczne.

Przewidywany termin zakończenia robót to przełom 2024 i 2025 roku. Przewidywany koszt przebudowy to około 2.400.000 zł. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.352.000 zł.