Budowa budynku wielorodzinnego w Kamieniu Pomorskim

Gmina Kamień Pomorski w 2021 r podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na budowę budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 1A. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. W ramach przedsięwzięcia powstanie 35 lokali mieszkalnych na wynajem.  Planowany koszt budowy to ponad 10.400.000 zł, w tym udział finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ponad 2.100.000 . Ponadto na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji uzyskano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości ponad 700 tys..