Przebudowa chodnika przy ul. Norwida

Zadanie zrealizowano w grudniu 2023 r. W ramach przebudowy wykonano nową podbudowę, wymieniono krawężniki i obrzeża oraz położono nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonano nowe oznakowanie oraz uporządkowano tereny zielone wzdłuż chodnika. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 337.616.43 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem Powiatu Kamieńskiego, który przekazał na ten cel 150.000 zł.