Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Miejskiego 2020-2023

W 2020 roku były wykonywane wszelkie czynności formalno-prawne umożliwiające podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia powierzchni Cmentarza. Konieczne było również podjęcie działań związanych z remontem dachu kaplicy. Stan konstrukcji dachu wymusił zamknięcie kaplicy ze względów bezpieczeństwa.  W kwietniu 2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę cmentarza. Wartość umowy 369.000,00 zł. W ramach I etapu prac zostały wykonane nowe drogi dojazdowe, wytyczono nowe miejsca grzebalne, wykonano przyłącze wodociągowe oraz oświetlenie. W tym samym roku podpisano umowę na II etap remontu kaplicy jako kontynuacji podjętych w 2021 r. działań zmierzających do odzyskania dawnego wyglądu kaplicy. W tym celu w sierpniu 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane, które polegały między innymi na  renowacji elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie pomieszczenia sanitarnego, robotach w zakresie instalacji sanitarnej i wodociągowej, pracach izolacyjnych.  Całkowity koszt wykonanych robót 525.578,00 zł. Gruntownej renowacji został poddany również pomnik upamiętniający poległych żołnierzy oraz brama wjazdowa. Koszt tych prac to ponad 200 000,00 zł.

Od 2020 roku, w ramach ogólnopolskiego systemu Grobonet, funkcjonuje komputerowy system obsługi Cmentarza w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie. Ułatwia on administrowanie Cmentarzem oraz pozwala na wyszukiwaniu miejsca pochówku. Dzięki ogólnodostępnej pod adresem www.kamien-pomorski.grobonet.com wyszukiwarce, każdy zainteresowany może sprawdzić miejsce pochówku osoby bliskiej, zobaczyć zdjęcia nagrobka, uzyskać informacje o ważności opłat, sprawdzić rocznice urodzin i śmierci, odbyć wirtualny spacer.