Montaż wodomierzy radiowych do odczytu zdalnego 2020 – 2021

W 2020  r realizowana była inwestycja polegająca na wymianie na terenie gminy Kamień Pomorski wodomierzy głównych na wodomierze z systemem odczytu zdalnego. W ramach wymiany przewidziano docelowy montaż 3099 wodomierzy wody zimnej zgodnych z dyrektywą europejską 2004/22/WE (MID). Nakłady to ok. 1 300 000,00 zł. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.