Budowa wodociągu Borzysław – Stawno 2018

Wykonano i oddano do użytkowania wodociąg zasilający miejscowości Stawno w wodę z ujęcia  w Borzysławiu. W ramach inwestycji została wykonana sieć przesyłowa o długości 1553 m, sieć rozdzielcza w miejscowości Stawno o długości 363 m, hydranty naziemne oraz przyłącza do poszczególnych nieruchomości. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 860 000 zł netto. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.